Đời & người

Bạn có bao nhiêu bạn trên FB?

Bạn có 5k bạn trên Facebook, được bao nhiêu là người bạn đúng nghĩa? Người ta vẫn tự hỏi như vậy. Mạng xã hội là nơi để tìm kiếm thông tin, sao chép thông tin, đọc lướt như lướt sóng, cả tin vui lẫn chia buồn.