Khôn cùng

Thẩm phán & án tử

Lần này, có một vụ án liên quan đến sự thật và sự giả dối. Hắn tự biện cho bản thân, cho rằng mọi lời hắn nói là thật, và thách ông có bằng chứng chỉ ra hắn giả dối. Ông thẩm phán cảm thấy rất khó chịu với tên này. Ông phán: "Ta muốn dạy cho ngươi giá trị của sự trung thực, hỡi bị cáo. Ngươi đã bị kết án..."