tuanlionsg

Đây là những dự án mà bản thân mình mong muốn thực hiện. Như đã nói, mong còn kịp thời gian. Ở đây, mình kê ra những thứ dễ làm trước cho bản thân, rồi sẽ dần giới thiệu những cái phức tap hơn tiếp theo sau. Mình cũng mong muốn, được đồng hành cùng bạn, một vài hoạt động mang tính vui vẻ, vừa để rèn luyện kỹ năng lẫn sáng tạo nội dung: hình ảnh, bài luận, thuyết trình, viết lách ... Thiệt vui khi nhiều người đồng hành.

dự án cá nhân

dự án cộng đồng